Sunday, 3 January 2016

Menghayati Kemanusiaan Rasulullah

Oleh: Ekky Malaky
tulisan lama, awal 2007. Diterbitkan ulang oleh Ummahonline.
sumber: https://ummahonline.wordpress.com/2007/02/08/menghayati-kemanusiaan-rasulullah/

“Tiga hal yang tidak boleh ditolak: bantal, minyak wangi, dan susu!”— (Rasulullah Muhammad SAW)
Bahawa Nabi Muhammad Salallaahu ‘alaihi wa sallam (SAW) adalah seorang sosok agung yang menjadi suri tauladan (uswatun hasanatun) setiap muslim di setiap pelosok dunia, kita semua sudah mafhum.
Kajian tentang peribadi mulia Rasulullah pun sudah banyak yang mengkajinya, mulai dari sebagai pemimpin ketenteraan, ketua pemerintahan, ketua rumah tangga, hingga periwayatan hadits yang sangat rinci dan sistematik. Yang menulis biografinya juga sudah lebih dari cukup, bahkan akan terus ada. Mulai dari kalangan Muslim seperti Imam At-Tirmidzi, Muhammad al-Ghazali, Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Seyyed Hossein Nashr, HAMKA, hingga sarjana Barat seperti Voltaire, Montgomery Watt, Marting Lings, Maxime Rodinson, Annemarie Schimmel, dan Karen Amstrong. Bahkan Michael H. Hart dalam buku fenomenalnya “Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah” mendudukkan Muhammad SAW dalam urutan pertama, mengungguli Isaac Newton, Buddha, Aristoteles, bahkan Nabi Isa. “Dialah Nabi Muhammad, satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih kejayaan-kejayaan luar biasa baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi,” tulis Hart.
Lantas? Apa yang tersisa untuk dikaji?Tentu saja figur dan biografi sosok pemimpin kita akan terus kontekstual, kerana sejarah membuat manusia semakin bijak. Pendekatan penafsiran hermeneutika akan membuat manusia mampu menggali keperibadian Rasulullah dari konteks ruang dan waktu sang peneliti. Keperluan akan jawaban setiap zaman berbeza. Dan jawaban—sudut pandang, kepentingan—akan sangat tergantung kepada pertanyaan. Semakin cerdas pertanyaan, semakin cerdas dan kaya pula penafsiran kita akan penemuan penggalian biografi ini. Tulisan ini mencuba menggali sesuatu yang biasa-biasa saja. Iaitu, Muhammad SAW sebagai manusia biasa. Kerana itu, kata pembuka diatas diambil dari pernyataan Rasulullah yang manusiawi dan jauh dari semangat ibadah mahdhah, apalagi sesuatu yang berat dan serius.
Memang benar, Rasulullah adalah ma’sum, suci dari dosa—kerana dia adalah makhluk pilihan yang langsung ditegur oleh-Nya bila melakukan kesalahan. Tapi, bagaimanapun, Muhammad putera Abdullah adalah manusia biasa juga. Nah, tulisan ini berupaya menggali sisi-sisi kemanusiaan, sedemikian rupa, sehingga boleh terbayang kedekatan kita secara fisik dan sifat-sifat kemanusiaan, sehingga kita kita boleh berimajinasi tentang beliau untuk mencurahkan kerinduan atau keinginan bertemu dalam mimpi, misalnya.
Dalam berbagai sya’ir puji-pujian kepada Rasulullah, baik itu berupa shalawat atau barzanzi, ada liriknya yang berbunyi:
Marhaban ya Nuural ‘Aini
Marhaban Jadal Hussaini
(Selamat Datang Wahai Cahaya Mata
Selamat datang wahai datuk Hasan dan Husein)
Ini bererti, sebenarnya, pendekatan Rasulullah sebagai manusia biasa sudah lazim dipraktikkan. Tentang kemanusiaan Rasulullah ini, setidaknya, dua kali disebut dalam al-Qur’an dalam ayat yang hampir senada:
Katakanlah:”Bahawasanya aku hanyalah seorang manusia (basyar) seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya (Fushilat (41), 6)
Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia (basyar) seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang shaleh dan janganah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah (Al-Kahfi (18), 110).
Sebagai manusia, di luar tugasnya sebagai Utusan Allah yang mendapatkan bimbingan penuh dari-Nya, tentu saja Rasulullah penuh dengan semangat kemanusiaan. Bahawa mencintai Rasul adalah kewajiban. Tetapi, menuhankannya adalah sebuah dosa syirik. Kerana itu ada ayat khusus soal hal ini:
“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, yang sebelumnya telah berlalu rasul-rasul yang lain. Apakah jika dia meninggal atau terbunuh, kamu akan berputar kembali dari kebenaran? Barang siapa berputar kembali dari kebenaran, maka dia tidak akan sedikitpun juga merugikan Allah, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur” — (Ali Imran (3), 144).
Sang Rasul pun menegaskan dalam haditsnya: “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana kaum Nashrani berlebih-lebihan dalam memuji (Isa) Ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah oleh kalian: Hamba Allah dan Rasul-Nya.
Mengapa kita perlu menghayati sisi kemanusiaan Rasulullah? Kerana banyak yang bilang bahawa “Nabi kan beza dengan kita, dia pilihan. Sementara kita manusia biasa yang sulit untuk taat, tidak pantas mengikuti jejak nabi, atau paling tidak sulit untuk menjadikannya uswah hasanah”. Dengan menghayati kemanusiaan Rasulullah, kita semakin sedar bahawa kita boleh mendekati akhlaq Rasulullah. Kerana, sebenarnya kita dan Rasul ada persamaan: mempunyai sisi kemanusiaan. Dan kerana kita manusia, kita menjadi lebih mulia dari malaikat. Kerana malaikat sudah “dikhaskan” untuk selalu taat” sementara manusia—mengutip istilah Jean-Paul Sartre—“dikutuk” dengan kebebasan untuk senantiasa memilih.
Dalam istilah di al-Qur’an, ada setidaknya dua istilah manusia; Basyar dan insan. Ali Syari’ati menjelaskan dua cara berada manusia ini dengan cukup jelas dalam kumpulan tulisannya Man and Islam—yang menjadi sumber utama tesis saya berjudul Pemikiran Etika Ali Syari’ati di Sarjana Falsafah, Universiti Indonesia. Basyar adalah makhluk fisiologi yang sekadar berada (being). Insan adalah mahkluk yang “menjadi”. Basyar mengandung nilai-nilai haiwani, sementara insan mengandung nilai etis yang membuatnya boleh bergerak menuju Kesempurnaan dan “berakhlaq seperti akhlaq Allah. Insan yangbecoming ini adalah syarat mutlak manusia yang ingin memfungsikan amanat “khalifah Tuhan, kerana didalamnya ada atribut ilahiah berupa kesedaran-diri, kehendak bebas, dan kreativiti.. Tetapi, Syari’ati tetap memandang kedua unsur itu penting. Bagaimana pun, basyar adalah bahagian dari diri manusia yang memang dua-dimensi. Dan, di al-Qur’an, Nabi Muhammad disebut, dalam konteks sebagai manusia biasa, basyar. Dengan begitu, Muhammad anak Abdullah yang hamba Tuhan itu sebenarnya, dari sisi basyar, tidak jauh beza dengan kita-kita sebagai manusia biasa. Paling tidak, walau tidak boleh menyamai, kita boleh pula meneladani dan menghampiri sifat-sifat beliau sehingga potensi ke-insan-an kita boleh lebih maksimal lagi.
Maka mari kita hayati sisi kemanusiaan Sang Rasul.
Muhammad bin Abdullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulitnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam.tidak berambut keriting dan juga tidak lurus, melainkan bergelombang. Kalau berjalan agak condong ke depan seperti berjalan di jalan yang menurun. Kedua pundaknya lebar, dan rambutnya tergerai sampai di hujung bawah telinganya. Wajahnya, menurut seorang sahabat, “berwajah lebih indah dari rembulan”. Di punggungnya, di antara kedua belikatnya, ada cap kenabian iaitu sebuah gumpalan daging berwarna merah seperti telur burung puyuh. Saat kaum musyrikin menyisir rambutnya ke samping, dan ahlul kitab menyisir ke belakang, Rasul lebih suka mengikuti ahlul kitab ini, menyisir ke belakang—untuk hal-hal yang tidak diperintahkan. Tapi, di kemudian hari Sang Rasul juga menyisir ke samping. Rasulullah gemar memakai minyak rambut, sering menyisiri janggutnya dan memakai penutup kepala. Anas bin Malik menyatakan bahawa di kepala dan janggut Sang Nabi, ada 14 uban, sementara Ibnu Umar menghitung sekitar 20 uban. Untuk urusan uban ini, Rasul hanya berkomentar:” Huud, al-Waqi’ah. Al-Mursalat, ‘Amma Yatasa’alun, dan Idza as-Syamsyu kuwwirot yang telah membuatku beruban”.
Soal pakain, Rasulullah sangat menyukai gamis, biasanya panjang lengannya sampai di pergelangan tangan. Kadang dengan model tanpa kancing, kadang kancingnya dari tali. Pernah juga memakai Qathari, pakaian tebal khas Yaman yang terbuat dari kapas, bergaris-garis dan berwarna kemerahan. Sementara alas kaki, Rasulullah lebih memilih sandal sepit, bertali ganda, dan kadang bertambal.
Urusan aksesori, Rasulullah mempunyai cincin terbuat dari perak dengan namanya terukir di sana. Cincin itu tidak dipakainya, tapi lebih berfungsi sebagai cap Negara Madinah. Ukirannya adalah Muhammad, Rasul, dan Allah, di tiga baris yang berbeza. Cincin ini diwariskan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang kemudian terjatuh ke sumur Ariis oleh Mu’aiqib, sahabat yang bertugas mengurusi cincin itu sejak Abu Bakar dan penjaga Baitul Maal.
Rasul senang duduk dengan posisi Qurfusha, duduk dengan melipat dan memeluk kedua kaki. Dan beliau juga berbaring terlentang di masjid, sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Kalau makan, senang menjilati jejemarinya tiga kali. Makanan kegemarannya adalah buah labu yang dipotong kecil-kecil, manisan, madu, dan daging kaki unta bakar bahagian belakang. Menu lainnya adalah mentimun dengan kurma basah, juga tembikai kuning. Untuk urusan posisi semasa minum, ternyata Rasul juga pernah minum sambil berdiri, selain duduk. Dan, jangan salah, Rasul juga suka meniup di mangkuk dan bahkan minum langsung dari mulut kendi.
Walau pun nabi bukan penyair, tetapi beliau sangat apresiatif terhadap karya seni, bahkan sesekali menyenandungkan nasyid. Saat masuk kota Makkah, saat umrah qadha’, Ibunu Rawahah berjalan di hadapan rasulullah dan melantunkan puisi:
“Singkirkanlah Bani Kafir dari jalannya Rasulullah Hari ini kami hancurkan kailain dengan turunnya al-Qur’an Dengan pukulan yang melenyapkan ubun-ubun dari tempatnya Dan melalaikan orang yang mencintai terhadap yang dicintai”
Umar bin Khathab menghardiknya:”Wahai Ibnu Rawahah, di hadapan Rasulullah dan di tempat suci, engkau bersyair?”. Rasul menimpali:”Biarkanl dia wahai Umar! Sesungguhnya syairnya lebih cepat dan tepat mengenai mereka daripada anak panah. Jabir bin Samurah menjadi saksi saat lebih dari seratus kali para sahabat saling mengucapkan syair pra-Islam dan membuka kenangan masa jahiliyah. Sementara rasulullah hanya diam dan sesekali tersenyum bersama mereka.
Pernah, jari Rasul terhantuk batu dan berdarah, dan seketika beliau bersyair:
“Tidaklah engkau selain jari yang berdarah Dan di jalan Allah engkau temui apa yang engkau temui.”
Dan rasulullah pun menangis. Tidak hanya saat shalat malam kerana khusyuk, atau menghayati ayat-ayat al-Qur’an semata. Tetapi kerana kematian para sahabat dan keluarganya.
Nabi yang miskin itu dicemuh oleh bangsawan Quraish kerana kemiskinannya. “Bagaimana mungkin seorang rasul makan dan pergi berdagang di pasar?” ejek mereka. Rasul merasa sedih. Maka turunlah ayat:
”Dan Kami sekali-sekali tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagaian kamu cubaan bagi sebagian yang lain. Bersabarlah kamu sekalian, dan Tuhanmu Maha Melihat” — (al-Furqan (25), 20)
Memang, Nabi dan keluarganya sangat miskin sekaligus dermawan—seorang sahabatnya memperincikannya sebagai: “lebih dermawan daripada angin yang bertiup”. Tempat tidurnya terbuat dari kain wol kasar yang dilipat menjadi dua atau empat lapis. Rasul pernah menggadai baju perang kepada seorang Yahudi yang tidak dapat ditebusnya hingga beliau wafat. Saat melaksanakan haji, Rasulullah mengendarai Qaswah, unta setianya, dengan pelana yang lapuk berlapis beludru seharga tidak lebih dari empat dirham. Dan saat wafat, Rasulullah hanya meninggalkan senjatanya, baju bighal, tanah di Fadak, Khaibar, dan Bani Nadhir dan itu juga dijadikan sebagai sedekah.
Di rumah, Nabi membersihkan pakainnya, memerah kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Sosok yang sering tersenyum ini biasa bercanda dengan para sahabat, bermain-main dengan anak-anak, dan memamerkan bayi lelakinya seperti ayah-ayah lain yang bangga akan puteranya. Soal bermain-main dengan anak dan isteri, tentu saja menjadi bahagian hidupnya. Pernah, Aisyah bermain boneka dan didatangi Rasulullah dan dikomentari:”Aisyah, permainan apa ini?”.Aisyah menjawab:”Ini kuda-kuda Sulaiman,” dan Sang Nabi pun tertawa. Ini menandakan, nabi tidak menolak patung dan boneka, asal tidak untuk disembah.
Sebaliknya, saat Aisyah melihat ayahnya, Abu Bakar, beserta Amir dan Bilal terbaring demam di awal-awal tiba di Yastrib, dan Bilal menyenandungkan kerinduannya akan kota Mekkah yang ditinggalkannya, Aisyah segera curhatke suaminya. Dan Sang Suami pun menambahkan doa dalam shalatnya:”Oh Tuhan, jadikan Madinah tempat menyenangkan bagi kami sebagaimana Mekkah, atau lebih menyenangkan lagi”. Tapi, nabi pernah juga “kelepasan” dengan Aisyah. Salah satu kesnya adalah saat Aisyah masih saat itu masih belasan tahun disuruh menjaga tawanan perang, tetapi tawanannya lolos. Rasul yang marah berkata:”Semoga Allah memotong tanganmu!” sambil bergegas mengejar tawanan. Tawanan itu pun kembali ditangkap, dan Rasulullah kembali ke rumah. Di rumah itu, Aisyah sedang bengong. Nabi menanyakan hal itu dan dijawab:”Aku sedang memikirkan, tangan mana yang akan dipotong tuhan?”. Merasa malu dan menyesal, Sang Nabi pun langsung minta maaf kepada gadis kecil itu dan menyatakan bahawa Allah akan memberkahi semua orang yang pernah disumpahnya.
Dengan isteri lainnya, Shafiyah yang Yahudi—benar! Rasulullah punya isteri seorang Yahudi muslim—lain lagi. Isterinya curhat soal perlakuan isteri-isteri Nabi lainnya yang menyangkut Hunai ayahnya yang pemimpin Yahudi Nabi menghiburnya:”Ayahku adalah Harun dan pamanku Musa…” katanya, ringan. Akhirnya, Shafiyah kompak dengan Aisyah dan Hafshah.
Nabi juga menerima masukan dari orang lain alias bermusyawarah. Yang paling terkenal, tentu saja adalah Perang Khandaq (Parit) yang memakai taktik dan strategi bangsa ‘ajam (bukan-Arab) iaitu Salman al-Farisi dari Parsi. Soal percintaan, sebelum diangkat menjadi nabi dan menikah dengan Khadijah, ternyata, nabi pernah ingin menikahi Fakhita, anak gadis Abu Thalib yang seusia dengannya. Namun, Abu Thalib memandang anak saudaranya itu belum siap nikah, di samping dia ingin menjodohkah puterinya kepada kalangan aristokrat keluarga Makhzum. Jadi, urusan gagal bercinta, yang sangat manusiawi, di alami juga olehnya.
Nabi pun beberapa kali ditegur Tuhan. Di antaranya oleh ayat berikut:
“Dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu: “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi”. Kecuali (dengan menyebut):”Insya Allah” dan ingatlah kepada tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah:”mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada ynag lebih dekat kebenarannya daripada ini” — (Al-Kahfi (18), 23-24).
Ada beberapa riwayat tentang turunnya awat ini. Nabi ditegur kerana tidak mengucapkan “Insya Allah” saat berjanji akan menjawab tiga hal yang ditanya dua utusan dari Quraisy. Selama 15 malam tidak turun wahyu yang menjelaskan, hingga turun ayat ini. Ada riwayat lain, bahawa nabi bersumpah tanpa “Insya Allah’ dan baru ditegur 40 malam kemudian.
Jadi, selain kita berlegar masalah sunnah dan hadits nabi yang menjadi pegangan hidup kita, mulai dari tata cara shalat, hukum-hukum agama, halal haram, hingga berperang, tak ada salahnya bila sesekali kita melihat sisi kemanusiaan Sang Rasul yang ringan dan, katakanlah ‘makruh’ yang menyiratkan sisi kemanusiaannya. Seperti hadist ini: “Tiga hal yang tidak boleh ditolak: bantal, mintak wangi, dan susu!”
Rujukan Utama:
(1) Figur Rasulullah Menurut Ulama Salaf. Imam At-Tirmidzi (pentahqiq Muhammad Nashiruddin Al-Bani. (Pustaka as-Sunnah, Mac 2005)
(2) Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis. Karen Amstrong. Risalah Gusti, 2001
(3) Etika dalam Pemikiran Ali Syari’ati. Ekky al-Malaky. Penerbit Teraju, 2004
(4) Sirah Nabawiyah, Buku 2. Muhammad Said Al-Buthi. Robbani Press, 1993

No comments:

Post a comment